แสตมป์เดือนธันวาคม

1. แสตมป์เดือนธันวาคม โดย pradit เวลา 2013-12-03 16:15:28
แสตมป์และซองวันแรกจำหน่าย 5 ธันวาคา 2556
ชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
[url=http://postimg.org/image/isrefey6p/][img width=180 height=107]http://s16.postimg.org/isrefey6p/2556_12_03_15_00_39_0102.jpg">[/url]

[url=http://postimg.org/image/3mf3f8kmx/][img width=141 height=180]http://s28.postimg.org/3mf3f8kmx/2556_12_03_15_07_53_0104.jpg">[/url]

ชุด 100 ปี กิจการปูนซีเมนต์แห่งแรกของไทย (บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  วันแรกจำหน่าย 8 ธันวาคม 2556


[url=http://postimg.org/image/abg2r867j/][img width=180 height=107]http://s27.postimg.org/abg2r867j/2556_12_03_15_02_46_0103.jpg">[/url]

[url=http://postimg.org/image/7ve9ddo4v/][img width=180 height=146]http://s27.postimg.org/7ve9ddo4v/2556_12_03_15_15_53_0106.jpg">[/url]

2. Re: แสตมป์เดือนธันวาคม โดย Deesanlee เวลา 2013-12-03 17:09:41
[U>] [HuRe]