งานสัปดาห์ 2553 เชียงใหม่ 11-17/10/53 หน้าที่ 1

1. งานสัปดาห์ 2553 เชียงใหม่ 11-17/10/53 โดย noom เวลา 2010-09-06 18:06:43
ไปรษณีย์ไทยเชิญร่วมงาน “สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายประจำปี 2553 “

ไปรษณีย์ อาจเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มใช้คำว่า “สัปดาห์” ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ ก็คงจะไม่ผิดเพราะ งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมานานถึง 50 ปี หรือกึ่งศตวรรษแล้วในปีนี้
นายสันติ ทิฆัมพรพิทยา ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5  กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสหภาพสากลไปรษณีย์ ที่กรุงเบิร์นนครหลวงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อวางรากฐานการติดต่อระหว่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม ไม่มีการกักกัน จดหมาย ถุงเมล์ระหว่างกัน สหภาพสากลไปรษณีย์ มีการประชุมกันทุกๆ 5 ปีเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆเพื่อให้กิจการไปรษณีย์ได้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ และ ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อเดือนสิงหาคม  2500 ที่ประชุมได้มีการนำเสนอให้ประเทศสมาชิกจัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีการเขียนจดหมายให้มากขึ้น โดยถือเอาวันที่            9 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันจัดงาน ในประเทศไทยได้เริ่มจัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2503 ณ ห้องโถงไปรษณีย์กลางบางรักและจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ในปีนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มอบหมายให้ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2553  ซึ่งทางสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2553  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟแก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต      วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 11.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 20.00 น.  ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย และดวงแรกของโลก  นิทรรศการ การสะสมตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมตราประทับที่ระลึก  กิจกรรมบนเวที เล่นเกม ตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย  การออกร้านจำหน่าย ตราไปรษณียากรสะสม / สิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์  ตราไปรษณียากรหายาก ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการสะสมตราไปรษณียากรต่างๆ พิเศษสุดสำหรับผู้เข้าชมงาน สามารถร่วมเขียนจดหมายได้ฟรีตลอดงาน  สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย

********************************
ข่าวลำดับที่  / 2553  วันที่ 11 กันยายน 2553
นายสันติ  ทิฆัมพรพิทยา  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 
งานการตลาด ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  สำนักงานไปรษณีย์เขต 5
โทรศัพท์ 053-279761 หรือ  www.thailandpost.co.th     

2. Re: งานสัปดาห์ 2553 เชียงใหม่ 11-17/10/53 โดย noom เวลา 2010-09-06 18:15:13
ภาพตราที่ระลึกของงานครับ
ผู้สนใจตราประทับ ส่งสิ่งสะสมถึง หน.ปจ.เชียงใหม่ 50000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม kwachira2009@hotmail.com
-W-
[img width=600 height=610]http://www3.pantown.com/data/27428/board2/35-20100906175049.jpg">

3. Re: งานสัปดาห์ 2553 เชียงใหม่ 11-17/10/53 โดย Jakjae เวลา 2010-09-06 18:20:50
/\  /\

4. Re: งานสัปดาห์ 2553 เชียงใหม่ 11-17/10/53 โดย pong_dent10 เวลา 2010-09-06 18:26:16
ตราสวยครับ  ^L^