Re: งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายที่จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 1

1. Re: งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายที่จังหวัดลพบุรี โดย c2bee เวลา 2010-08-18 07:10:43

      [size=12pt][color=blue]ยินดีได้เลยครับ ไปได้ทุกวันอยู่แล้ว หลังจากรับลูกจากโรงเรียน

      จะได้ไปตุนแสตมป์ จว.ลพบุรี ไว้ซะหน่อย เดี๋ยวหมด
[/color][/size]

2. Re: งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายที่จังหวัดลพบุรี โดย jirat kidkoun เวลา 2010-08-18 09:18:50

[color=navy]น่าแวะไปหา บรรยากาศ บ้างนิ[/color]^L^

3. Re: งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายที่จังหวัดลพบุรี โดย NongOn เวลา 2010-08-18 09:21:37
[size=12pt][color=green]


  พวกเรานัดกันไปถล่มเจ้าภาพ ที่ลพบุรีกันดีก่า  >>(


[/color]
[/size]

4. Re: งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายที่จังหวัดลพบุรี โดย chumchon เวลา 2010-08-18 09:26:02
[quote author=น้องออน link=topic=6683.msg197279#msg197279 date=1282098097]
[size=12pt][color=green]


   พวกเรานัดกันไปถล่มเจ้าภาพ ที่ลพบุรีกันดีก่า   >>(


[/color]
[/size]
[/quote]
[size=16pt][color=purple]ดูปฏิทินแล้ว ไม่มีวันอาทิตย์เลยอะ[/color][/size] -TT-

5. Re: งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายที่จังหวัดลพบุรี โดย jirat kidkoun เวลา 2010-08-18 09:48:17
[quote author=น้องออน link=topic=6683.msg197279#msg197279 date=1282098097]
[size=12pt][color=green]


   พวกเรานัดกันไปถล่มเจ้าภาพ ที่ลพบุรีกันดีก่า   >>(


[/color]
[/size]
[/quote]


[color=navy]เจ้าภาพ จัดโต๊ะจีน ให้เลย [/color]                                                                                                    [color=pink] โต๊ะจีนลิง[/color][wow]