ขอถาม เรื่อง ปณอ.

<< < (4/5) > >>

ซี2บี:
ที่ทำการ    
      
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งที่ทำการต่างๆ ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกที่ทำการออกเป็นประเภทและชนิด ดังนี้          
   
     ศูนย์ไปรษณีย์ : ศป.
     คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการคัดแยกและส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
   
     ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก : ศฝ.
     คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับฝากส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์จากผู้ใช้บริการ
รายใหญ่ซึ่งมีปริมาณการรับฝากส่งคราวละมาก ๆ รวมทั้งการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการรายใหญ่
         
     ที่ทำการไปรษณีย์ : ปณ.
     คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน และบริการโทรคมนาคมบางประเภท แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ
     
       1. ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย : ปณจ.
         คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับฝากและนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ หรือที่ทำการที่มีพนักงานนำจ่ายสิ่งของ ณ ที่อยู่ผู้รับ

       2. ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก : ปณฝ.
           คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่มีการนำจ่ายสิ่งของ ณ ที่อยู่ผู้รับ

       3. ที่ทำการนำจ่าย : นจ.
           คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะการนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

       4. ที่ทำการไปรษณีย์สาขา : ปณส.
           คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นโดยเป็นสาขาหนึ่งของที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย (ปณจ.) ให้บริการเฉพาะการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

       5. ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ : ปณย.
           คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะการนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

        6. ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว : ปณค.
            คือ ที่ทำการที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวเพื่อให้บริการเฉพาะกิจในโอกาสที่มี การประชุม ชุมนุม สัมมนา งานแสดง
                  งานมหกรรมหรือโอกาสพิเศษอื่น ๆ ตามเห็นสมควร
   
     ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต : ปณอ.
     คือ ที่ทำการที่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจัดตั้ง
ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการให้บริการไปรษณีย์ บริการเงิน และบริการโทรคมนาคมบางประเภทที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ ปณท. แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
     
     1. ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตรับจ่าย : ปณอ. รับจ่าย
คือ ที่ทำการซึ่งอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจัด ตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการให้บริการรับฝากและนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ บริการการเงิน (เฉพาะบางแห่ง) และบริการโทรคมนาคมบางประเภททั้งในประเทศและระหว่างประเทศตามที่ ปณท. กำหนด

     2. ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตรับฝาก : ปณอ. รับฝาก
คือ ที่ทำการซึ่งอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจัด ตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการให้บริการเฉพาะการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ บริการการเงิน (เฉพาะบางแห่ง) และบริการโทรคมนาคมบางประเภททั้งในประเทศและระหว่างประเทศตามที่ ปณท. กำหนด
         
     ร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร : ปณต.
     คือ ที่ทำการซึ่งอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายตราไปรษณียากร (แสตมป์)

คม:
ร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร : ปณต.
     คือ ที่ทำการซึ่งอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายตราไปรษณียากร (แสตมป์)

อันนี้ไม่เคยเห็นอะ

ขอบคุณพี่ซี จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้าง ได้ตัวย่อมาด้วย อยากรู้ว่าตัวย่อต่าง ๆ มันย่อมาจากอะไรบ้างอิอิ

จิรัฏฐ์:

พอดีเห็นกระทู้ของ คุณซี เข้าพอดี...กำลังรวบรวมคำย่อของ ปณท.อยู่และอยากถามอยู่เหมือนกัน จึงขอถามคำย่อนี้ซะเลย (เพราะไม่ทราบ ครับ)
- ปข. 1, ปข. 2 หมายถึง ไปรษณีย์ เขต 1 หรือ เขต 2 ใช่หรือไม่ หากใช่ แต่ละเขตมีพื้นที่กี่จังหวัด ครับ
- ปน.(ต) มีความหมายเดียวกับ ปณต.หรือไม่
- ปน.(น) มีความหมายว่าอะไร
- นปท. มีความหมายว่าอะไร
วันนี้ มีคำถามแค่นี้ครับ  วันหน้าหากพบจะมาถามใหม่ ครับ

 (-'-)

ซี2บี:
อ้างจาก: jirat ที่ 21 มกราคม 2009, 19:58:57


พอดีเห็นกระทู้ของ คุณซี เข้าพอดี...กำลังรวบรวมคำย่อของ ปณท.อยู่และอยากถามอยู่เหมือนกัน จึงขอถามคำย่อนี้ซะเลย (เพราะไม่ทราบ ครับ)
- ปข. 1, ปข. 2 หมายถึง ไปรษณีย์ เขต 1 หรือ เขต 2 ใช่หรือไม่ หากใช่ แต่ละเขตมีพื้นที่กี่จังหวัด ครับ
- ปน.(ต) มีความหมายเดียวกับ ปณต.หรือไม่
- ปน.(น) มีความหมายว่าอะไร
- นปท. มีความหมายว่าอะไร
วันนี้ มีคำถามแค่นี้ครับ  วันหน้าหากพบจะมาถามใหม่ ครับ

 (-'-)

 
            ปข. มี 10 เขต

             รายละเอียดอื่น ๆ ไปดูที่นี่เลย....http://www.thailandpost.com/about_struct.asp

ลิงแดง:
อ้างจาก: jirat ที่ 21 มกราคม 2009, 19:58:57


พอดีเห็นกระทู้ของ คุณซี เข้าพอดี...กำลังรวบรวมคำย่อของ ปณท.อยู่และอยากถามอยู่เหมือนกัน จึงขอถามคำย่อนี้ซะเลย (เพราะไม่ทราบ ครับ)
- ปข. 1, ปข. 2 หมายถึง ไปรษณีย์ เขต 1 หรือ เขต 2 ใช่หรือไม่ หากใช่ แต่ละเขตมีพื้นที่กี่จังหวัด ครับ
- ปน.(ต) มีความหมายเดียวกับ ปณต.หรือไม่
- ปน.(น) มีความหมายว่าอะไร
- นปท. มีความหมายว่าอะไร
วันนี้ มีคำถามแค่นี้ครับ  วันหน้าหากพบจะมาถามใหม่ ครับ

 (-'-)

- ปข. หมายถึงสำนักงานไปรษณีย์เขต แบ่งเป็น ๑๐ เขต ตามที่คุณซีบอก แบ่งตามพื้นที่ ๑-๑๐ โดยแต่ละเขตก็จะดูแลจังหวัดที่มีรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วยเลขนั้นๆ ยกเว้นเขต ๑๐ เช่น
     เขต ๒ ก็ดูแลจังหวัดที่มีรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วยเลข ๒ เช่น ๒๐๑๑๐ ปณ.ศรีราชา, ๒๐๑๑๑ ปณ.บางพระ,
     เขต๑ ก็เป็นจังหวัดที่มีรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วยเลข ๑ (ยกเว้น ๑๐ เพราะขึ้นกับปน.(ต)และปน.(น) ) เช่น ๑๓๐๐๐ ปณ.พระนครศรีอยุธยา, ปข.๑ ก็อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยูธยา(ตามข้อมูลจากเวปปณท.) ครับ
     ส่วนเขต ๑๐ ก็จะดูแลพื้นที่แถวอุบลราชธานี น่าจะเป็นเพราะจังหวัดในเขต ๓ เป็นจังหวัดใหญ่มาก พื้นที่มากจึงแยกออกมาจากเขต ๓ (เดาครับ)

- ปน.(ต) มีความหมายเดียวกับ ปณต.หรือไม่
    ไม่ใช่ครับ ปน.(ต) หมายถึงสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ดูแลครอบคลุมกทม.ส่วนใต้ ฝั่งธนบุรี สมุทรปราการ

- ปน.(น) มีความหมายว่าอะไร
    ปน.(น) หมายถึงสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ ดูแลครอบคลุมกทม.ส่วนเหนือ มีปณ.เช่นหน้าพระลาน ราชดำเนิน ดุสิต ฯลฯ

- นปท. มีความหมายว่าอะไร
   นปท.ก็นายไปรษณีย์โทรเลข (ไม่รู้ว่าปัจจุบันความหมายเปลี่ยนไปไหม)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว