สยามแสตมป์บอร์ด

จิปาถะ => กิจกรรมบันเทิงต่างๆ (ของฟรีล้วนๆ) => ข้อความที่เริ่มโดย: พิกุลแก้ว ที่ 01 สิงหาคม 2015, 18:02:22หัวข้อ: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: พิกุลแก้ว ที่ 01 สิงหาคม 2015, 18:02:22
/\ พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
 /o\ ขอขอบคุณคุณทระนงและผู้พันมากคะ


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ทระนง ที่ 02 สิงหาคม 2015, 06:54:11
ซองเลขไทย  ประทับตรา   บางกอกน้อย  จาก เฮียจิ  

 ซองเลขไทย  ประทับตรา    พระโขนง   ส่ง อีเอ็มเอส    จาก คุณมาร์ค   oMo oMo oMo


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 05 สิงหาคม 2015, 09:56:02

วันวานนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณทระนง เป็น ซอง ติดแสตมป์ ..
  1. ๐ , ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ + ดอกไม้ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณ.ศึกษาธิการ 10304 ส่งในระบบ RI
  2. ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ ๙ + ดอกไม้  ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณ.ศึกษาธิการ 10304 ส่งในระบบ RI
- คุณพี่ผู้พัน  เป็น ซอง ติดแสตมป์ ..
  1. ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณก. 10501 และ ตรา ฯ ของ ปณก. ส่งในระบบ RJ
  2. ๖ , ๗ , ๘ , ๙ และ ๐ + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณก. 10501 และ ตรา ฯ ของ ปณก. ส่งในระบบ RJ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                 ^L^                 /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 06 สิงหาคม 2015, 07:28:52

วันวานนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณหลานมาร์ค เป็น ซอง ติดแสตมป์ ๗ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณ.พระโขนง 10110 ตรา ฯ ของ ปณ.พระโขนง
- คุณภูวดิน (เพื่อนนอกเวป)  เป็น pc. Love Series ติดแสตมป์ ๘ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณ.บางกอกน้อย ตรา ฯ ของ ปณ.บางกอกน้อย

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                 ^L^                 /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ทระนง ที่ 06 สิงหาคม 2015, 08:44:10
ซองวันแรกจำหน่ายชุดไทยเพ๊ค   ประทับตรางาน  ไทยเพ็ค  จาก คุณคนไทยใจดี    oMo oMo oMo


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: พรีเมี่ยม ที่ 06 สิงหาคม 2015, 11:03:19
 /o\ [HuRe]  ตั้งใจมาขอบคุณ อาทระนง และผู้พัน  ซองประทับตราที่ระลึกและตราประจำวัน หลายชุดเลยครับ  ขอบคุณครับ  /o\ /\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 06 สิงหาคม 2015, 15:58:57

วันนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณพี่ผู้พัน  เป็น ซอง ติดแสตมป์ ชุดงานแสดงตรา ฯ (ครบชุด) + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 3-8-58 ปณค. งานแสดงตรา ฯ + ตรา ฯ รวม และ ตรา ปจว.วันวิศิษฏศิลปิน  ส่งในระบบ RJ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


     oMo                 ^L^                 /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 08 สิงหาคม 2015, 08:10:28

วันวานนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณสุดจิตต์ (เพื่อนนอกเวป)  เป็น ซอง ติดแสตมป์ ๑๒๐ ปี กรมยุทธ ฯ + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 6-8-58 ปณค.งานแสดงตรา ฯ 10501 + ตรา ฯ รวม และ ตรา ฯ ปณก. พร้อมลายเซนต์ผู้ออกแบบแสตมป์  ส่งในระบบ EN

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                  ^L^                  /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 08 สิงหาคม 2015, 16:45:47

วันนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณทระนง เป็น ซอง ติดแสตมป์ ..
  1. ชุดงานแสดงตรา ฯ (ครบชุด) ประทับตรา ปจว. 3-8-58 ปณค. งานแสดงตรา ฯ 10501 + ตรา ฯ รวม และ ตรา ปจว.วันวิศิษฏศิลปิน  ส่งในระบบ CA
  2. วันสื่อสาร + ดอกไม้ ประทับตรา ปจว. 4-8-58 ปณค. งานแสดงตรา ฯ 10501 + ตรา ฯ รวม และ ตรา ปจว.วันแสตมป์ไทย ส่งในระบบ CA
- คุณคนไทย ฯ เป็น FDC งานแสดงตรา ฯ ติดแสตมป์ (เพิ่ม) ร.๙ ประทับตรา ปจว. 3-8-58 ปณค.งานแสดงตรา ฯ 10501 + ตรา ฯ รวม และ ตรา ปจว.วันวิศิษฏศิลปิน  พร้อมลายเซนต์ผู้ออกแบบแสตมป์  ส่งในระบบ RJ
- คุณพี่ผู้พัน  เป็น ซอง ติดแสตมป์ วันสื่อสาร + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 4-8-58 ปณค. งานแสดงตรา ฯ 10501 + ตรา ฯ รวม และ ตรา ปจว.วันแสตมป์ไทย  ส่งในระบบ RJ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                   ^L^                   /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ทระนง ที่ 10 สิงหาคม 2015, 15:02:34
ซองวันแรกจำหน่าย ชุดประชาคมอาเซี่ยน  ประทับตรา  งานไทยเพ็ค  จาก  คุณ คนไทยใจดี  ตุณ  เอส พี    oMo oMo oMo


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 10 สิงหาคม 2015, 17:45:31

วันนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณทระนง เป็น ซอง ติดแสตมป์ ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก + ดอกไม้ ประทับตรา ปจว. 6-8-58 ปณ.ดุสิต 10300 และ ตรา ฯ ของ ปณ.ดุสิต  ส่งในระบบ CB
- คุณพี่ผู้พัน  เป็น ซอง ติดแสตมป์ ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 6-8-58 ปณ.บางกอกน้อย 10700 และ ตรา ฯ ของ ปณ.บางกอกน้อย  ส่งในระบบ RJ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                  ^L^                  /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ทระนง ที่ 13 สิงหาคม 2015, 14:16:56
ซองชุดงานไทยเพ็ค  ชุดสื่อสาร  ชุดกรมยุทธศึกษาทหารบก   ชุดอาเซี่ยน   ประทับตรา  ปณ.บางกอกน้อย   จาก เฮียจิ oMo oMo oMo


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 13 สิงหาคม 2015, 18:57:54

วันนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณทระนง เป็น ซอง ติดแสตมป์ ประชาคมอาเชี่ยน + ดอกไม้ ประทับตรา ปจว. 8-8-58 ปณค.งานแสดงตรา ฯ 10501 ตรา ฯ ประจำงานแสดง ฯเป็นตรา ฯ รวม และ ตรา ฯ วันอาเชี่ยน  ส่งในระบบ RJ
- คุณพี่ผู้พัน  เป็น ซอง ติดแสตมป์ ประชาคมอาเชี่ยน + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 8-8-58 ปณค.งานแสดงตรา ฯ 10501 และ ตรา ฯ วันอาเชี่ยน  ส่งในระบบ RJ
- คุณคนไทย ฯ เป็น FDC.ประชาคมอาเชี่ยน + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 8-8-58 ปณค.งานแสดงตรา ฯ 10501 ตรา ฯ ประจำงานแสดง ฯเป็นตรา ฯ รวม และ ตรา ฯ วันอาเชี่ยน  ส่งในระบบ RJ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                  ^L^                  /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 17 สิงหาคม 2015, 16:57:39

วันนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณธวัชชัย (เพื่อนนอกเวป) เป็น ซอง ติดแสตมป์ ..
  1. เลขไทย ๐ , ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ + ฏ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณ.จรเข้บัว 10230 ตรา ฯ ของ ปณ.จรเข้บัว และ ลายเซ็น หน.ปณ. ส่งในระบบ RJ
  2. งานแสดงตรา ฯ ซอสามสาย + ซอด้วง + + ธงชาติ ประทับตรา ปจว. 3-8-58 ปณ.จรเข้บัว 10230 ตรา ฯ ของ ปณ.จรเข้บัว และ ลายเซ็น หน.ปณ. ส่งในระบบ CA
  3. สื่อสาร + ร.๙ + ธงชาติ ประทับตรา ปจว. 4-8-58 ปณ.จรเข้บัว 10230 ตรา ฯ ของ ปณ.จรเข้บัว และ ลายเซ็น หน.ปณ.  ส่งในระบบ CA
  4. ๑๒๐ ปี กรมยุทธศึกษา ทบ. + ร.๙ + ธงชาติ ประทับตรา ปจว. 6-8-58 ปณ.จรเข้บัว 10230 ตรา ฯ ของ ปณ.จรเข้บัว และ ลายเซ็น หน.ปณ.  ส่งในระบบ CA
  5. อาเซี่ยน + ร.๙ ประทับตรา ปจว. 8-8-58 ปณ.จรเข้บัว 10230 ตรา ฯ ของ ปณ.จรเข้บัว และ ลายเซ็น หน.ปณ.  ส่งในระบบ  RJ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


    oMo                   ^L^                   /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 23 สิงหาคม 2015, 10:15:24

วานซืนนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณธวัชชัย (เพื่อนนอกเวป) เป็น ซอง ติดแสตมป์ ..
  1. เลขไทย ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ ๙ + ฐ ประทับตรา ปจว. 29-7-58 ปณ.คลองจั่น 10240 ตรา ฯ ของ ปณ.คลองจั่น และ ลายเซ็น หน.ปณ. ส่งในระบบ RJ
   2. งานแสดงตรา ฯ จะเข้ + ระนาดเอก + ร.๙ + ธงชาติ ประทับตรา ปจว. 3-8-58 ปณ.คลองจั่น 10240 ตรา ฯ ของ ปณ.คลองจั่น และ ลายเซ็น หน.ปณ. ส่งในระบบ CA

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ... ครับ


   oMo                  ^L^                  /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: แอดแมน ที่ 29 สิงหาคม 2015, 08:26:36

มาขอบคุณคุณทระนงและคุณจิรัฎฐ์สำหรับสิ่งสะสมที่ส่งมาให้ครับ /\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 29 สิงหาคม 2015, 09:22:22

มาขอบคุณคุณทระนงและคุณจิรัฎฐ์สำหรับสิ่งสะสมที่ส่งมาให้ครับ /\

ยินดีต้อนรับ กลับมา เหมือนเดิม (หรือยัง ครับ)


     -O!                               /o\


หัวข้อ: Re: พื้นที่สำหรับ ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ส่งสิ่งสะสม เดือนสิงหาคม 2558
เริ่มหัวข้อโดย: จิรัฏฐ์ ที่ 01 กันยายน 2015, 19:28:38

วันนี้ ได้รับสิ่งสะสม มาจากเพื่อน ๆ .. ดังนี้ .-

- คุณจเด็ด เป็น ซอง ติดแสตมป์ NORGE ปลา และ หอย ประทับตรา Undervannspostkontor // RISOR 6.8.15

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน มาก ๆ ครับ


    oMo                   ^L^                   /o\